Sürdürülebilir Teknoloji

Valresa Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmaktır. Bu amaçla Kimya Sektörüne örnek teş̧kil edecek eylemler planlamış ve uygulamada süreklilik sağlamıştır

VALRESA

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve çevresel etkilerin kontrolüne yönelik çalışmalar başarıyla yürütülmektedir. Yasal gerekliliklere ve yönetmeliklere tam uyum sağlanarak çevreyle dost bir üretim amaçlanmıştır.

VALRESA

İş Güvenliği

Tehlike işaretlemeleri, risk ve kullanım sırasında alınacak önlemler ürün ambalajlarında belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği risk analizleri ile üretim esnasında çalışanlarımızın maruz kalabileceği tehlikeler belirlenmiş gerekli önlemler alınmıştır. Kişisel koruyucu malzemeler Avrupa standartlarına uygun olarak özenle seçilmektedir. Çalışanlarımıza İSG, çevre, acil durum ve yangın konularında periyodik eğitimler verilmekte, acil durum tatbikatları yapılmaktadır.